LogoWSOSP

Witamy w Systemie Rekrutacji Elektronicznej LAW

Za pomocą Systemu Rekrutacji Elektronicznej mogą Państwo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Przed przystąpieniem do procedury Rekrutacji Elektronicznej zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej.

W przypadku problemów z rekrutacją elektroniczną prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji
Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
5. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji na studia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, natomiast dane osobowe studentów przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informacja o ciasteczkach

System Rekrutacji Elektronicznej przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zakładanie konta


Kod na obrazku jest nieczytelny?

Adres e-mail
Hasło (*)
Powtórz hasło (*)
Kod z obrazka
(*) Hasło musi zawierać minimum 5 znaków i składać się wyłącznie z małych i dużych liter oraz cyfr


Logowanie

Adres e-mail
HasłoOdzyskiwanie hasła / Ponowna aktywacja

Adres e-mail
Copyright ©2020 Lotnicza Akademia Wojskowa